Jens Theodor Nikolai Løgstrup (1853-1933):

Født i Randers d. 10. juni 1853
Student fra Randers 1871.
Cand. Theol. d. 23. november 1877.
Gift i Domkirken, Aarhus med Maria Larsen d. 13. okt.1880.
Sognepræst til Helligsø-Gjettrup 5. August 1880 - 3. Maj 1890.
Sekretær i ”Det danske Missionselskab” og rejsepræst 1889-1908.
Sognepræst ved Vor Frue Kirke, Nyborg 20. Februar 1908 - 18. Juni 1923.
Ridder af Dannebrog 12. maj 1903.
Hon. Member of the British & Foreign Bible Society 1906
Død i Odense d. 20. august 1933.
Hans kone Maria Larsen døde den 15. august 1941
Sognepræst T. Løgstrup fra Nyborg har skrevet en del om slægten Løgstrup, bl.a. har han fremstillet en stamtavle i 1887 og en i 1914.
1887
1914
Uddrag af øvrig værker:
Fra Raunkjærs konversations Leksikon 1953:
Fra Riddere af Dannebrog:
Fra Dansk Biografisk Leksikon:
Fra Niels Bundgaards bog "Det danske Missionsselskabs historie" 1935:
Jens Theodor Nikolai Løgstrup's mindeord ved sin fars begravelse
Hos Ordenskapitlet i København findes Jens Theodor Nikolai Løgstrup's levnedsberetning, som han skrev i forbindelse med sin udnævnelse til Ridder af Dannebrog i 1903. Hent en jpg selvudpakkende fil hjem til nærlæsning her af den originale levnedsberetning eller læs den i renskrevet form:
Jens Theodor Nikolai Løgstrup's levnedsberetning
Uddrag af Jens Theodor Nikolai Løgstrup's dagbøger

Knud Ejler Løgstrup (1905-81):

Dansk religionsfilosof og dr. theol.; professor ved Århus Universitet 1943-76. Var den ledende repræsentant for skabelsesteologien og skrev bl.a. Den erkendelsesteoretiske konflikt mellem den transcendentalfilosofiske idealisme og teologien (disputats, 1943), Kierkegaards und Heideggers Existenzanalyse (1950), gennembrudsværket Den etiske fordring (1956), Kunst og etik (1961), Opgør med Kierkegaard (1968), Norm og spontaneitet (1972) og Metafysik 1-4 (1976-84). Posthumt udkom endvidere essaysamlingerne System og symbol (1982) og Solidaritet og kærlighed (1987). Medlem af Det danske Akademi 1961 og dets sekretær 1968-73.
Kilde: Lademann´s leksikon
For yderligere information om Knud Ejler Løgstrup henviser vi til Niels Jensen's hjemmeside:

Ib Løgstrup Romoes:

Opstillet for Fremskridspartiet 4. kreds Frederiksborg Amt (Frederiksværk)
Fhv. vognmand
Bøger/digte:
Salomons sønner : en digtsamling (1987):
I digtene beskriver forfatteren sin skilsmisse, kampen for forældremyndigheden og bortførelsen af et af børnene samt det efterfølgende fængselsophold.

Jeg anklager! (1989):
Forfatteren anklager, i et brev til borgmester Kjeld Rasmussen, Brøndby Kommune, en række personer, bl.a. i kommunens sociale forvaltning, i politiet og ved domstolene, for at have misrøgtet deres opgave i sagsbehandlingen vedrørende forældremyndigheden og samkvemsretten i hans skilsmissesag.

Jens Løgstrup Madsen (1961):

Konsulent, Tomsgårdsvej 78, 3. tv., 2400 København NV. - Venstre. - Folketingsmedlem for Søndre Storkreds fra 21. sept. 1994-10. marts 1998.
Født 9. aug. 1961 på Frederiksberg, søn af afdelingschef Erick Madsen og overlærer Karin Løgstrup M.
Folkeskole 1968-77, student fra Gladsaxe Gymnasium 1980. Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet 1988. Forsvarets specialskole 1988.
Politisk-økonomisk medarbejder i Forsvarets Efterretningstjeneste 1988-91. Politisk konsulent i Dansk Industri.
Formand for VU i Værløse 1978-79, formand for VU i Københavns Amt 1979-81 og for Østre Storkreds 1986-88. Medlem af redaktionen af Taburetten fra 1983. Medlem af VU's landsstyrelse 1981-83 og af VU's forretningsudvalg 1982-83. Formand for VU's Internationale Udvalg 1982-83. Medlem af Venstres hovedbestyrelse 1986-88.
Partiets kandidat i Christianshavnskredsen fra 1993.

Birgit Løgstrup (1941):

Ekstern lektor, dr.phil.
Personlige data:
Birgit Løgstrup, f. 1941, cand.mag. i historie og kristendomskundskab fra K.U. 1970/71. Arkivar ved Rigsarkivet 1971-1981, ved Landsarkivet for Nørrejylland 1981-1993, Arkivchef ved Rigsarkivet 1993-2001.
Ekstern lektor ved Aarhus Universitet 2001-
Dr. phil. 1983. Medlem af SHF (1988-1994), Forskningspolitisk Råd (1989-1992), Danmarks Grundforskningsfond (1995-1999), Medlem af Konsistorium ved Aalborg Universitet (1992-1994), Forskeruddannelsesrådet (2001- ).
Væsentligste produktion:
Dommer og administrator. Herredsfogden 1790-1868. (1982).
Jorddrot og offentlig administrator. Godsejerstyret inden for skatte- og udskrivningsvæsenet i det 18. århundrede. (1983) disp.
Fra tvang til forsorg. Viborg amts forsorgshjem 1882-1982. (1984)
Bundet til jorden. Stavnsbåndet i praksis 1733-1788. (1987).
Københavns Universitets historie 1732-1788 (230 s.) i Københavns Universitet 1479-1979. Bd. 1. (1991).
Jord og mennesker på Viborgegnen 1688-1988. Viborg leksikon nr. 9. (1993).
Artikler og anmeldelser i Bol og By, Historisk Tidsskrift, Fortid og Nutid, Scandinavian Journal of History, Arkiv, Historiske Årbøger mm.
Nuværende forskning:
Konglomeratstaten i 17. årh. og Lokalsamfundet i sidste tredjedel af 18.årh. – set nedefra.
Undervisning:
Danmarks indre historie 1660-1750. Centralistisk enevælde og lokal selvstændighed.
Kraks blå Bog 2001.
Løgstrup Birgit arkivchef, dr. Phil., f. 16/6 1941 i Nørresundby; datter af gårdejer Jens Chr. Christensen (død 1982, se Blå Bog 1982) og hustru Korna f. Frederiksen (død 1999); gift 14/7 1964 m. direktør, cand. agro. Jørgen L., f. 12/10 1939 i Kbh, søn af professor, dr. Theol. K.E. Løgstrup (død 1981), se Blå Bog 1981) og hustru Rosemarie f. Pauly.

Paul Frederik Theodor Løgstrup (1896-1971):

Sognepræst; f. 6. Sept. 1896 i Fredericia; S. af Sognepr. Th. L. og hustru Maria Larsen; g. m. Thyra Landsperg, f. 1893 i Frørup. Student Odense 1915; cand. Theol. Sommeren 1920; 1922 Kordegn og præstev. Medhj. Nyk. F.; 1925 Sognepr. Fejø; 1933 Sognepr. Rerslev-Ruds Vedby; Fmd. f. Mghr. i Rerslev. Litt. Arb.: Medarbejder ved ”Indre Missions Tidende”
Kilde: Dansk Kirke-Stat 1934 bd. II.
Folketidende d. 17. maj 1997:
Af Arne Heyn
For 75 år siden:
18. maj Lolland-Falsters Stifts øvrighed har under 17. maj beskikket cand. Theol. Paul F. T. Løgstrup til at være kordegn, klokker og graver i Nyk. F.
En Monument-Sang fra 1911, vi har ikke kunne få oplyst hvem der er forfatter og til hvilken lejlighed den er skrevet, men vores bud er at den har været i forbindelse med Paul's konfirmation.

Anni Løgstrup (1912-2001):

*10.1.1912 i Kvorning ved Viborg. Forældre: Boelsmand Anders Løgstrup Nielsen og Maren Jensen. ~ 2.11.1940 I Kbh. med maleren Eckhardt Johnsen, * 26.7.1911 i Göttingen, Tyskland, 13.12.1955 i Kbh., søn af berider Hans J. og Erna Rugh. Ægteskabet opl. 1947.
Uddannelse: Forb. til Kunstakad. Kbh. på E. Rannows malersk. 1937-39; Kunstakad. Kbh. (Kræsten Iversen og Sigurd Wandel) 1939-41.
Rejser og udlandsophold: Paris 1949; Spanien 1955 og flere gange senere.
Stipendier og udmærkelser: Carlsons Pr. 1948; Christine Løvmand 1961; Nathan 1965-66, 1978; Louise Ravn-Hansen 1965-67; Aug. Schiøtt 1968, 1986; Fremtiden 1974 (livsvarigt); Hessellund 1975-76; Wolf 1979; Henry Heerup 1985.
Udstillinger: KE 1942-46; Charl. Forår 1946-48, 1958, 1974-78, 1981; Den Polykrome 1946, 1948-53, 1956; Charl. Eft. 1947, 1975; Da. Kunst i Dag, Charl. Borg 1947; Kvindel. Kunstnernes Samf. 1961, 1976; Foren. Dyrehavens Malere, Deb frie Udst. Bygn. 1970; 2 x 140 billedkunstnerne, Nikolaj, Kbh. 1973; Årstiderne, Nokolaj, Kbh. 1980
Separatudstillinger: Henning Larsen, Kbh. 1940 (s.m. Eckhardt Johnsen); Beiers Kunsthdl., Kbh. 1945; Trefoldigheden, Kbh. 1960; Gal. M, Kbh. 1965; Dyrehavsbakken gennem 25 år, Gal. Punkt 14, Kbh. 1968; Lyngby Kunstforen. 1983.
Værker: Karrusellen (1942); Dyrehavsbakken (1943); Aftenliv på Dyrehavsbakken (1948, Carlsons Pr.); Badeliv i Nice (1952); Tyrefægtning i Sevilla (1960); Pinsedag på Dyrehavsbakken (1965); Parade hos professor Tribini (1970); Pinsedag ved Rødeport (1974); Peter Liep (1990).
Anni Løgstrup kom til København i 1930rne for at male, og inden længe begyndte hun at føle sig tiltrukket af den folkelige atmosfære på Dyrehavsbakken. Her fandt hun en motivkreds, som hun trofast har holdt fast ved hele livet. I lyse farver og en ofte næsten skitseagtig realisme har hun gennem årene indfanget alle de mange nuancer, som dette forlystelsesmiljø rummer. I hendes skildringer af Bakkens menneskemylder kan man næsten høre karrusellerne og larmen fra tusind stemmer. Men også de mere poetiske stemninger fra Bakkens udkant med klaprende hestevogne og nyudsprungne bøgetræer ved Røde Port og Peter Lieps Hus har hun fortolket. Fra midten af 1950erne har L. rejst sydpå om vinteren, tiltrukket af det brogede folkeliv. Især har spanske tyrefægtninger hørt til hendes yndlingstema. Men om foråret og sommeren finder hun altid sin inspiration på Dyrehavsbakken.
Litteratur: Uffe Hansen: Bakkefolk og bakkeminder, 1977, 92 f.
Kilde: Weilbacks kunstnerleksikon.

Echart Joensen boede i et lille bondehus i Skovlunde sammen med sin kone, malerinden Anni Løgstrup. Disse to kunstnere var vidt forskellige, mens Eckhart næsten kun malede kirkegårde og gravsteder, og i det hele taget dystre og uhyggelige billeder, malede Anni glade billeder, bl.a. en del med motiver fra Dyrehavsbakken, dette umage ægteskab holdt kun 7 år, og i 1947 skiltes deres veje, og Eckhart hængte sig kort tid efter på loftet i Skovlunde.
Kilde: Uddrag fra Kunstmaler Allan Karms hjemmeside.

www.detlillegalleri.dk findes yderligere et maleri af Anni Løgstrup

Gudrun Løgstrup Jensen, som Anni Løgstrup er moster til, har hjulpet til med lidt ekstra oplysninger og fremsendt yderligere et par motiver som Anni Løgstrup har malet

Jens Løgstrup (1785-1874):

Læs om Jens Løgstrups tid på Katrinedal mølle. Hent filen på 2,88 mb

Rebecca Løgstrup Soltau (1995):

har en væsentlig rolle i Biers nye roste “Brødre”. Der spiller hun datter til Connie Nielsen og Ulrich Thomsen.

I det sidste nye nummer (36 2004) af Billedbladet ses hendes kontrafej fra forpremieren, hvor hun var på scenen med de “kendte”.

Men ikke nok med det. Til vinter dukker hun op I en ny film der hedder “Forglem mig ej” af Martin Schmidt (har bl.a. stået for flere afsnit af Rejseholdet).

Der er tale om en gyser, hvor hun også har en meget fremtrædende rolle.

Billed Bladet:
Nyhed fra Hjemmeværnet

Fynsk kaptajn tildelt hædersbevisning.
Af Anja Andersen, 20/10 04 16:41

Af Major Peter Holst-Hansen

Ved en højtidelighed ved Hærens operative kommando i Karup tirsdag den 19. oktober, fik 7 officerer og en befalingsmand tildelt et synligt bevis for deres indsats i international tjeneste i Irak.

Blandt medaljemodtagerne var den fynske kaptajn Bjarne Løgstrup Pedersen, der har været udsendt i perioden februar - august 2004, som stabsofficer i den Polsk ledede styrke i Babylon i Irak.

Hædersbevisningen, forsvarets medalje, blev overrakt af chefen for Hærens operative kommando General Kiærskov.

Kaptajn Bjarne L. Pedersen, der er bosiddende i Blommenslyst, gør til daglig tjeneste som uddannelsesofficer ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn.

Bjarne er desværre ikke med i vores stamtavle, skulle han læse dette og ønsker at komme med er han meget velkommen til at kontakte os.
Se artiklen med Bjarne Løgstrup Pedersen og hans medalje:

Steen Løgstrup (1943):

udstiller og maler abstrakte billeder.

Læs mere om maleren Steen Løgstrup:
Diverse legater
Og andre kendte