Tryk her hvis du ønsker at tilføje et spændende link
Danmark
Statens arkiver
retur til top
Rigsarkivet
Landsarkivet for Fyn
Landsarkivet for Nørrejylland
Landsarkivet for Sjælland
Landsarkivet for Sønderjylland
Lokalhistoriske arkiver
retur til top
Sammenslutningen af Lokalarkiver
Medlemsorganisation for lokalarkiverne i Danmark. Links til et udvalg af lokalarkiver med egen hjemmeside, inddelt efter amter.
Lokalhistoriske arkiver i Storstrøms amt
"Arkivoversigten" giver en fortegnelse over lokalarkiver i amtet. Desuden link til en række lokalhistoriske fortællinger.
Lokalarkiverne i Vestsjællands amt
Beskrivelse af arkiverne og deres arkivalier. Mulighed for at finde arkiverne efter sogne.
Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv
Fyldig beskrivelse af Silkeborg bys historie. Link til sider om slægtsforksning.
Lokalhistorisk Samling i Aarhus, Danmark
Omfattende leksikon over Aarhus bys historie, Folketællinger i Aarhusområdet samt billedmateriale fra det ældre Aarhus. Desuden guide over internetkilder til slægtsforskning i Danmark, Europa og øverige verden.
Esbjerg byhistoriske arkiv
Ordbog for slægtsforskere.

Viborg Historie er til inspiration for borgere og turister der ønsker at gå på opdagelse i en af Danmarks mest spændende historiske byer.

Siden indeholder kun en brøkdel af alt det der findes på byens arkiv, bibliotek og museum. Så der er masser af gode historier tilbage til et rigtigt besøg.

Bag hjemmesiden Viborg Historie, står de tre instititutioner:

Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune
Viborg Centralbibliotek
Viborg Stiftsmuseum
Foreninger og selskaber
retur tilS top
Bornholms Slægts- og Lokal historisk forening
Detaljeret liste over kildetyper indenfor slægstforskning generelt og specifikt i forhold Bornholm.
Dansk Slægtsgårdsforening
Medlemsorganisation for danske slægtsgårde. Arkiverer oplysninger om gårdene, ejerforhold, uddrag af folketællinger og skifteprotokoller, fotos m.m. Søgbar database over slægstgårde med mulighed for opslag efter gårdnavn eller sogn. Kopi af oplysningerne kræver ikke medlemsskab.
DIS-Danmark - Databehandling i Slægtsforskning
Medlemsforening for slægtsforskere, der interesserer sig for edb-anvendelse i slægstforskningen. Udgiver af tidsskriftet Slægt og data. Omfattende indgang til slægtsforskeres egne hjemmesider. "Opslag i kilder" giver kontakt til privatpersoner, der gratis slår op i forskellige kilder, ordnet efter amter. Desuden Web-adresser.
Hvem Forsker Hvad
Årbog for slægtsforskere, personal- og lokalhistorikere. Der er ikke adgang til artikler i de enkelte årbøger, men til registeret for de seneste årbøger. Desuden genealogiske links.
Roskildeegnens Selskab for Genealogi og Personalhistorie
Register til selskabets årskrift for 1988-1998. Oplysninger om medlemmernes slægtsforskningsområder inddelt efter amter.
Ry Slægtshistorisk Forening
Mulighed for søgning i folketællingerne for udvalgte år i Ry kommunes sogne. Oplysninger om medlemmernes slægstforskningsområder inddelt efter amter.
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie
Udgiver af Personalhistorisk Tidsskrift, hvis register og indholdsfortegnelse er tilgængelig. Desuden genealogiske links.
Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn - Forside
Oplysninger om aktiviteter og arrangementer. Meget god linksliste.
SSF - Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
Oversigt over slægtshistoriske foreninger tilsluttet SFF.
Databaser - søgemuligheder
retur til top
Dansk Demografisk Database: Folketællingerne
Mulighed for personsøgning i udvalgte folketællinger i årene 1787-1916 fra Kildeindtastningsprojektet (KIP). Oversigt over søgbare amter, herreder og sogne samt folketællingsår.
Dansk Demografisk Database: Indvandrerdatabasen
Mulighed for søgning på personer, der har fået arbejdstilladelse i Frederiksborg Amt (1812-1924), personer, der har fået dansk indfødsret (1776-1926) samt udviste personer (1875-1919). Desuden link til Immigrantmuseet, Farum.
Danmarks Nationale Privatarkivdatabase
Mulighed for søgning i arkivmateriale fra en lang række danske arkiver.
Folketællinger for Århus området
Lokalhistorisk samling i Århus deltager i KIP, og deres indtastede data er søgbare for folketællingerne 1787, 1801, 1834 og 1845. Desuden mulighed for at foretage sogneanalyser på folketællingerne m.h.t. efternavn, fornavn; erhverv, køn m.m., dvs. hvor mange gårdmænd var der f.eks i Hadsten sogn i 1834.
Statstidende
Her kan der søges efter meddelelser i et års udgivelser af Statstidende.
Kort m.m.
retur til top
DIS-Danmark - Danske sogne
Indeks over amter, herreder og sogne i Denmark
Hjælpeværktøj til at lokalisere herreder og sogne
Kort & Matrikelstyrelsen
Ved anvendelse af Det levende Danmarkskort er det muligt at udpege specifikke lokaliteter, større gårde m.m.
Kraks kort
Mulighed for søgning på navn, vej m.m og derefter lokalisering af adressen på et kort.
Stednavne-database
Bauers kalender
Bauers kalender for årene 601-2200.
Generelle oversigter
retur til top
Genealogy Resource Index for Denmark, GRID
Meget omfattende indeks over internetkilder til slægtsforskning i Danmark: F.eks. meget fyldig registrering af lokalarkiver- og selskaber samt private slægstforskningsider.
Norge
retur til top
Digitalarkivet
Samarbejde mellem Hist. Inst., Bergens Universitetet og Statsarkivet i Bergen. Mulighed for søgning i folketællingerne for årene 1801, 1865 og 1900. Desuden søgning i emigrations-protekoller, skipslister m.m.
DIS-Norges hjemmeside
Pendant til den danske DIS-forening. Efterlysninger af slægtsnavne. Desuden omfattende links til genealogiske ressourcer.
Dokumentasjonsprosjektet
Samarbejde mellem universiteterne i Norge. Elektronisk tilgængelighed af norske kilder indenfor sprog og kultur; bl.a. norske gårdnavne.
Registreringssentral for historiske data
Folketællingerne for årene 1865, 1875 og 1900 er her gjort søgbare af Universitetet i Tromsø. Ikke fuldstændig endnu for alle fylker. Bruksanvisning giver en oversigt over hvilke kommuner der er med.
Ressursside for bygdebøker, lokahistorie m.m.
Indgange til kilder af lokahistorisk og kulturhistorisk interesse, bl.s til lokalarkiver og -foreninger.
Riksarkivaren
Oplysninger om Rigsarkivet og øvrige statsarkiver.
Slektshistoriske kilder 1500-1900
Projekt der har til hensigt at give en oversigt over tilgængelige kilder inddelt efter fylker og dernæst gejstlige og verdslige inddelinger.
Sverige
retur til top
Demografisk Databas Södra Sverige
Databaser med mulighed for at søge i fødsels-, døds-, og vielsesbøger fra Skåne, Halland og Blekinge..
Demografiska databasen
Umeå Universitets projekt "Kirkebøger på Nettet". Kræver abonnement Oplysninger om den kirkelige inddeling m.m. i Sverige.
Folkräkningen 1890
Søgning i folketællingen på 3 län: Västbottan, Norrbottens og Jämtlands län samt størstedelen af Värmlands län og en mindre del af Vesternorrlands län. Muligt at foretage sogneanalyser.
Nättidningen RÖTTER - för dig som släktforskar!
Service fra Svensk Slägtforskarförbund. Meget omfattende ressource til svensk slægstforskning med mange nyttige oplysninger bl.a. om væsentlige demografiske kilder. Desuden genealogiske links inddelt efter län.
Riksarkivet och landsarkiven
Oplysninger om Riksarkivet og landsarkiverne. Link til servicen SVAR, der giver mulighed for bestilling af kopi/lån af mikrokort til bl.a. kirkebøgerne. Desuden liste over genealogiske links bl.a. til Finland.
Skånsk Släktforskning
Efterlysning af slægtsnavne, liste over lokalforeninger, omfattende samling af links samt database over befolkningen i Nordvest Skåne 1580-1820
Svensk Lokalhistorisk Databas
USA - Udvandring
retur til top
Ancestors Resource Directory
Vejviser over kontaktsteder i USA for adgang til offentlige og lokalhistoriske arkiver.
AncestrySearch Online Genealogy
Adgang til søgning i Social Security Death Index (ca. 52 mill. navne), indekser til biografier og leksika samt privates stamtræer lagt ud på Internet.
Danish Immigrant Museum
Immigrant museet giver link til slægtsforskningsressourcer af interesse for dansk-amerikanere.
FamilySearch Internet Genealogy Service
Mormonernes databaser giver adgang til søgning i Ancestral File, International Genealogical Index og genealogiske web-sites (ialt ca. 395 mill. navne!)
Genealogy.com: Genealogy dictionary
Oplysninger om vigtige begreber i forbindelse med slægtsforskning i USA. Bl.a.. "census records" (folketællinger), "vital records" (oplysninger om fødsel, død, ægteskab) og i hvilke arkiver disse er tilgængelige.
Social Security Death Index Interactive Search
Mulighed for søgning på RootsWeb i Social Security Death Index. Hyppigere opdateret end søgebasen på AncestrySearch og med flere søgefaciliteter/afgrænsninger.
The USGenWeb Project - Home Page
Projekt der for hver amerikansk stat giver links til genealogiske oplysninger. Er endvidere for en stor del også underinddelt i counties.
Udvandring
retur til top
Det Danske Udvandrerarkiv
Mulighed for søgning i Udvandrerarkivets database over danske udvandrere (1868-1903). Databasen bygger på Københavns Politis registreringer af personer, der rejste ud fra København. Bl.a. mulighed for søgning på navn, bestemmelsessted, sidste opholdssted. København Politis protokoller er indskannede og efter en søgning kan det aktuelle dokument indlæses
Hamburg Link To Your Roots
Ships, Passenger Lists & Immigration
Omfattende liste fra "Cyndy's list of genealogy Internet sites" med links til passagerlister, skibe, oplysninger om arkiver, m.m.
They went to America
Norsk web-site om den norske udvandring til USA, men også med oplysninger af interesse for danskere.
Generelle indekser til slægtsforskning
retur til top
Cyndi's List of Genealogy Sites on the Internet
Genealogy Helplist
GeneaNet: links
Geneology Links
WebAdresser DIS-Danmark
Adressekataloger
retur til top
Welcome to Bigfoot
White Pages - InfoSpace.com
Wajens Internasjonal Opplysningstjeneste
Nummerupplysningen - telefonnummer, faxnummer, e-mail-adresser mm.
Link til venner og familie
som vi kan anbefale
retur til top
Claus Løgstrup Poulsen
Jannick Kjær
Hanse fra Fyn
Link som bør ses ved
lejlighed
Gratis ting