Meningen med denne side er, at den gerne skulle udvikle sig med tiden.
Derfor søger vi sjove, spændende eller tragiske historier om slægten, som I evt. skulle ligge inde med.
Slægtsbøger af afdøde eller nulevende familiemedlemmer kunne være en god historie, så sæt dig selv, dine forældre, oldeforældre osv. i gang med at skrive Deres erindringer, hermed kunne vi få en skildring af de nu svundne miljøer og levevilkår.
En kort disposition til udarbejdelse af en slægtsbog findes her:
Gennem vores arbejde med stamtavlen har vi fundet et par historier, som vi bringer her:
Ane Kirstine Jensdatter Løgstrup (1818-1887) må have haft en forkærlighed for smede, hun var gift 3 gange, de 2 første døde, mens den sidste overlevede hende og døde et år efter hendes død, alle var smede af erhverv. Det skal nævnes, at hun fik 16 børn med disse tre mænd i årene 1838-1860 (22 år), mindst 10 af børnene døde enten som spæde eller små. Dette viser lidt om børnedødeligheden på daværende tidspunkt.
Christen Christensen Løgstrup (1854-1903) og Amalie Elenora Andrea Christine Løgstrup (f. 1859) henholdsvis fætter og kusine blev gift d. 29. okt. 1889. De fik 8 børn, hvoraf kun den første døde 18 timer gammel.
Min vej til "rødderne" i USA, fortalt af Jannick Kjær
Käthe Charlotte Løgstrup Olesen (1966) har noget med datoen den 27. september.
Hun er født, døbt, konfirmeret og gift denne dato, i 1992 fik hun sønnen Niels som også er døbt den 27. september.
Nina Løgstrup Sørensen har indsendt talen som præst Måbjerg holdt ved hendes bedstemor Stinnes begravelse
Lise Johnsen har for Jyllands-Posten skrevet en artikel om K. E. Løgstrup's enke Rosemarie Løgstrup, og som Lise skriver: Hende kan I være stolte af.
Fra Annette Fabricius har vi modtaget en spændende historie: "Min tyvagtige tip-tip-oldemor". Annette fortæller her om sin tip-tip-oldemor, Johanne Elisabeth Sundstrup, som omkring 1830-1847 blev dømt for tyveri, indbrud og hæleri og derfor sad i Viborg tugthus. Johannes datter Else Cathrine Dyrberg får d. 21. aug. 1848 sønnen Andreas Christian Dyrberg med karetmagersvenden Andreas Christian Løgstrup, en søn af fasteren Abelone Dyrberg og Christian Løgstrup hos hvem hun tjente, så det har sikkert ikke været helt heldigt, da de ikke var gift og vi også kan se, at Andreas Christian Løgstrup bliver gift i 1853 med Marie Kirstine Dalsgaard.
Læs hele Annettes historie her:
Annette Fabricius forsker i slægten Dyrberg og modtager gerne henvendelser om slægten her:
E-Mail: annotto@post8.tele.dk
En mere tragisk historie er om Elof Løgstrup (1870-1894) han druknede d. 23. dec. 1894 ved Horns Rev, som maskinmester på damperen Alexander III.
Skibet var allerede inden det lagde fra kaj ramt af uheld, en matros styrtede ned fra masten, da ankeret blev lettet, han slog sig så voldsomt at han døde dagen efter. I en voldsom storm blev dækslasten revet løs og en styrtsø kæntrede skibet. 18 døde, 6 reddede sig til Hornsrev Fyrskib efter at have flydt rundt i Vesterhavet i over 20 timer, en enkelt mand, matros Hans Andersen, tilbragte 4 døgn i en redningsbåd, inden han blev opdaget af en damper.
Datidens sensationspresse "Skillingsvisen", som har været kendt siden det 16. århundrede, blev skrevet med det formål at forsyne almuen med stof til sang og underholdning, disse, den brede befolkning, blev gennem viserne moret, adspredt og orienteret om de nyeste begivenheder og katastrofer.
Der er også lavet en skillingsvise om Alexander d. Tredjes forlis, som går på melodien:
Ved Vintertid, naar Skoven staar”, se den her:
Annette Løgstrup har på hendes forældres loft fundet 2 håndskrevne bøger af hendes oldefar, præst Jens Theodor Nikolai Løgstrup, det viser sig at være noter til en stamtavle han lavede i 1887 og en revideret i 1929. I disse findes foruden stamtavlen nogle historier/oplysninger om enkelte personer, vi bringer nedenfor et udpluk af nogle ad disse, direkte afskrevet. For overskuelighedens skyld er der ved de nævnte personer link til dem i stamtavlen ved et klik på deres navne.

Vi takker Annette for lån af bøger og billeder.