Gennem årene er der en del fra familien, som er emigreret til udlandet. Størstedelen er emigreret til USA i starten af 1900 tallet.
De fleste som er emigreret over atlanten er i dag 3. generation.

Motiv fra datidens emigrationskontor
"Denne klodes indbyggere kan deles i to slags mennesker. Nemlig danskere og udlændinge. Af disse to slags er danskerne den vigtigste. Danskerne kan beses dels hjemme, dels i udlandet."
Sådan har en vittig dansker engang - noget selvironisk - sagt. Sikkert er det, at danskere kan man - ligesom gråspurve - møde overalt i verden, og mange har sat deres præg på de steder, de er havnet, således også nogen fra vor slægt.
Vi vil i det følgende ganske kort forsøge at gøre rede for, hvorfor, hvem, hvortil og hvormed de tog af sted. De enkelte personer, skibe og steder, der nævnes i nedenstående, kan for uddybende tekst og billeder følges via hyperlink indsat de nævnte steder.
I perioden mellem 1814 og 1914 tog folkevandringen et hidtil ukendt omfang, idet mere end 50 millioner europæere, heraf ca. ½ million danskere, brød op og bosatte sig i Amerika, Canada og andre oversøiske lande. Denne udvandring skal ses i lyset af, at den danske befolkning i 1814 var på knap 1.8 million og i 1914 omtrent 2.8 million indbyggere. Langt de fleste udvandrede var under 30 år. Af den halve million danskere der udvandrede, udvandrede knap 290 000 i perioden 1868 til 1914. Disse valgte af sproglige, kulturelle, sociale og økonomiske grunde at bosætte sig sammen, hvilket eksisterende danske navne (Danevang, Solvang ( Link1, Link2), Nysted, Viborg), et stadigt blomstrende dansk foreningsliv og 8 tilbageværende danske kirker i Nordamerika vidner om. I 1921 blev emigrations reglerne ændret i USA. Et kvota-system blev indført, og det begrænsede antallet af emigranter fra hvert land.
Udvandringen var især begrundet i følgende forhold:
-
At der opstod et stort befolkningsoverskud på grund af, dødeligheden faldt betragteligt uden at fødselstallet faldt tilsvarende.
-
At der var opstået et alternativ i folks hoveder til en udsigtsløs fremtid i Europa karakteriseret af social ulighed og i mange tilfælde politisk undertrykkelse: nemlig drømmen om en fremtidig tilværelse i Amerika uden snærende økonomiske, politiske og sociale bånd.

Danskerne, der ville emigrere, var indtil 1880 afhængige af udenlandske rederier, dette år blev Post Dampskibs Selskabet Thingvalla stiftet. Med udgangspunkt i Kvæsthushusbroen i Københavns havn udgik ruterne til modtagelsessteder i USA bl.a. Castle Garden, New York et gammelt fort, der fra 1855 til 1892 var modtagestation, hvorefter Ellis Island tog over. Ikke alle og enhver kom ind, mentalt syge, krøblinger, blinde, folk med smitsomme sygdomme og de helt fattige, der blev anset som en belastning for systemet blev afvist, det kunne på denne måde ske at en familie blev delt og derfor blev Ellis Island også kaldt "Tårernes Ø".

Ovenstående er på ingen måde dækkende for emnet, men som skrevet meget kort og det overlades til læseren selv at søge yderligere litteratur om emnet, her følger et par link og tips til spændende opfølgning:

I 1994 åbnede i Elk Horn, Iowa "The Danish Immigrant Museum", pengene til museet blev indsamlet blandt folk med dansk afstamning i USA , danske firmaer og Dronning Ingrids Fond. Museet fortæller gennem udstillinger, fotos, immigranters egne historier m.m. nybyggerens historie lige fra beslutningen om at tage af sted til den nye tilværelse i et fremmed land.

Et par gode emigrationsadresser:
Statue of Liberty National Monument and Ellis Island
Ellis Island Database
Det danske Udvandrerarkiv
Home of the Liners

Bøger:
Flugten til Amerika: Af Kristian Hvidt, 1971
Drømmen om Amerika: Af Erik Helmer Pedersen, 1985
Fra DDD Udvandrerdatabasen's arkiver
kan man læse om en del fra grenen Løgstrup som tog turen over dammen til USA.
Følgende personer står registreret
Fra Ellis Island's arkiver kan man læse om en del fra grenen Løgstrup som tog turen over dammen til USA.
Følgende personer står registreret
Ellis Island i New York havn
Emigranter i den store ankomsthal på Ellis Island
Ellis Island, ca. 1935
Original Ellis Island Emigrations station fra ca. 1892
Thingvalla Linien
Kilde: Over Atlanten - fra og til Danmark gennem tiderne
Siden vi startede har vi holdt lidt statistik over hvormange gange de enkelte lande har besøgt vores side.
Desværre, efter vores mening er statistikken blevet mindre informerente da der blev skiftet til ny statistik den 1. januar 2004.
Statistikken herunder er hvad der fremover vil være tilgængelig:
Vi byder velkommen til Argentina og Færøerne som er kommet til her i 2005
Statistik indtil januar 2004:
Danmark 2257, Californien 656, Sverige 110, Virginia 58, New Jersey 58, Colorado 50, Illinois 43, Uruguay 34, Tyskland 32, Norge 32, Missouri 30, Wash. DC 26, Grønland 18, England 16, New Hampshire 16, Holland 15, Canada 13, Østrig 8, Finland 7, Texas 7, Saudi Arabien 4, New York 4, Wisconsin 4, New Mexico 3, Frankrig 3, Massachu. 4, Island 4, Georgia 3, Arizona 3, Belgien 2, Michigan 2, Ohio 2, Australien 2, Pensylvania 2, Czech Rep. 2, Kina 2, Færøerne 1, Spanien 1, Viet Nam 1, Minnesota 1, Alberta, Can. 1, Israel 1, Japan 1, Maine, USA 1, Hong Kong 1, Syd Afrika 1, Brasilien 1, Nevada 1, Pakistan 1, Taiwan 1, Vermont 1, Italien 1, Estonia 1
2004
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.
Countries
Sider
Sider
Sider
Sider
Sider
Sider
Sider
Sider
Sider
Sider
Sider
Sider
Australien
84
Canada
3
1
8
Denmark
2137
1899
885
384
885
817
482
313
530
889
1192
542
England
3
1
20
13
European Union
1354
725
1219
573
244
491
715
452
815
851
480
886
Finland
11
Frankrig
9
3
32
2
2
1
2
Grønland
13
62
103
1
10
7
Holland
1
1
1
1
15
6
7
2
Island
5
6
6
3
Italien
1
1
Kina
4
Norge
1
2
37
13
18
7
19
3
22
9
14
Polen
38
Rusland
1
Schweitz
26
Senegal
4
Singapore
1
1
1
Spanien
2
Sverige
74
80
40
58
49
11
49
11
1
12
17
30
Tyskland
6
9
3
7
41
4
1
1
1
Ungarn
2
USA
65
71
20
190
105
112
22
17
30
68
201
130
Andre
122
19
7
2005
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.
Countries
Sider
Sider
Sider
Sider
Sider
Sider
Sider
Sider
Sider
Sider
Sider
Sider
Argentina
3
Australien
Canada
7
5
Denmark
622
944
607
England
European Union
570
407
413
Finland
Frankrig
1
Færøerne
2
Grønland
Holland
Island
8
Italien
6
Kina
Norge
33
13
19
Polen
Rusland
Schweitz
8
Senegal
Singapore
Spanien
Sverige
6
36
Tyskland
6
4
20
Ungarn
USA
146
342
130
Andre

Hjertet i Københavns Havn var Kvæsthusbroen. Herfra udgik ruterne til provinsen, Sverige og Norge.
På billedet fra 1888 ses tydeligt det liv, der udfoldede sig. Fra de mange provins- og Øresundsforbindelser var der ikke langt til udvandringsskibet, der ses til venstre i billedet
Den runde bygning på Manhattans sydspids er Castle Garden.
Til venstre på billedet ses Kristian Løgstrup Jensen (f. 1882) som udvandrede til Amerika i 1908