Kære gæst.
Desværre er har vores gæstebogs-udbyder lukket for denne service. Skulle der være stillet spørgsmål til os i gæstebogen, vi ikke har fået svaret på, ville vi gerne høre nærmere. Skriv dit spørgsmål igen og send det direkte til vores mail adresse som er: loegstrup@loegstrup.net